Chemie, energie en techniek

Toguna Training maakt en geeft cursussen en trainingen over chemie, de energiesector en de petrochemie. 

Wij hebben standaard opleidingen, maar kunnen ook volledig op maat gemaakte opleidingen verzorgen, waarbij de inhoud in nauw overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld. Toguna Training is gespecialiseerd in eenvoudige uitleg van complexe technische onderwerpen, speciaal waar kennis van chemie nodig is. 

Een aantal voorbeelden treft u hieronder aan. Heeft u vragen of behoefte aan nadere informatie neem dan s.v.p. contact op met Peter Loomans  (06 17310253  of  p.loomans@toguna.nl ).

- Koolwaterstofchemie:
Koolwaterstoffen zijn chemische verbindingen die hoofdzakelijk uit waterstof en koolstof atomen zijn opgebouwd Heel veel van onze brandstoffen, oplosmiddelen, smeeroliën en basis grondstoffen voor de chemische industrie zijn koolwaterstoffen. In deze training wordt een relatie gelegd tussen de chemische verbinding, de eigenschappen, veel voorkomende chemische reacties en de veiligheidsaspecten.  


- De fossiele brandstoffen: aardgas, aardolie en steenkool
- Van aardolie tot brandstof:
- De energievoorziening van Nederland:
- Energie besparen:
- Energie: wat is dat ?Gedane zaken

Aardolie & aardolieproducten

No productTraining aardolie & aardolieproducten