Persoonlijke effectiviteit

Toguna Training is gespecialiseerd in cursussen en trainingen over persoonlijke effectiviteit. 

Wij hebben een aantal standaard opleidingen, maar verzorgen meestal volledig op maat gemaakte opleidingen, waarbij de inhoud in nauw overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld. Toguna Training ontwikkelt haar trainingen en materialen vanuit de basisgedachte dat leren leuk kan en mag zijn. Ook voor volwassenen. Spelvormen kunnen hiertoe zeker bijdragen.

Een aantal voorbeelden treft u hieronder aan. Heeft u vragen of behoefte aan nadere informatie neem dan s.v.p. contact op met Natasja Loomans  (06 45474590  of  natasja.loomans@toguna.nl ).


- Groepsbesluitvorming:
Toguna Training ondersteunt bij groepsbesluitvorming. Hierbij komen themas aan de orde zoals hoe besluiten wij samen, hoe zorgen dat ieders stem telt, hoe houden we de snelheid van besluitvorming erin, hoe zorgen we voor een juist besluit en welke besluitvormingsmanieren kiezen we voor welk type besluiten. 


- Samenwerking: workshop m.b.v. Het Teamspel:- Presenteren:- Workshop "Inzicht in onderhandelen":
In deze workshop (1 of 2 dagdelen; 6-12 deelnemers) krijgt u door middel van het spelen van "Het Onderhandelspel" inzicht in uw gedrag tijdens een onderhandeling. U ontdekt uw onderhandeltalent en -valkuilen en krijgt gerichte tips om uw onderhandelvaardigheden te verbeteren.
 

- Workshop "Inzicht in non-verbale communicatie":
Bij persoonlijke communicatie bestaat de boodschap gewoonlijk uit woorden (verbaal) en lichaamstaal (non-verbaal). Non-verbaal verteld ons lichaam met gebaren, gezichtsuitdrukkingen, klank in onze stem, lichaamshouding en geuren vaak onbewust aan anderen wat wij werkelijk bedoelen. In deze workshop (1 dagdeel) wordt via voorbeelden en oefeningen stilgestaan bij de betekenis van diverse non-verbale signalen. Ook wordt gekeken naar wat we zelf vertellen zonder woorden te gebruiken. 
Gedane zaken

Workshop inzicht in onderhandelen

No productIn de workshop "inzicht in onderhandelen" gaan de deelnemers met behulp van Het Onderhandelspel aan de slag om op speelse wijze inzicht te krijgen over hun gedrag tijdens onderhandelingen.
 

Worshop non-verbale communicatie

No productIn deze workshop wordt via voorbeelden en oefeningen stilgestaan bij de betekenis van allerlei non-verbale signalen. Ook wordt gekeken naar wat we zelf vertellen zonder woorden te gebruiken.