Technisch auteurswerk

Correct en efficient omgaan met een complex product, installatie of proces vraagt om een heldere instructie in de vorm van een handleiding of beschrijving. Het samenstellen van zo’n document begint meestal met het verzamelen van veel informatie, bijvoorbeeld van toeleveranciers, ingenieurs, operators, eindgebruikers en anderen. De verkregen informatie moet vervolgens kritisch gewogen worden en op belangrijke aspecten moet worden doorgevraagd totdat als in- en outs helder zijn. Hierna begint het structureren en uitschrijven in een voor de (eind)gebruiker begrijpelijke taal en vorm. 


Toguna Training is ervaren in het samenstellen van diverse soorten documentatie:

  • eind gebruikers documentatie
  • service documentatie
  • bedienings handleidingen
  • proces beschrijvingen
  • instructie manuals

Gedane zaken